ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԿԱՊԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Քիմիական կապ՝ օրգանական միացությունների մեծամասնությունը հիմնականում բաղկացած է մի քանի տարրերից՝ ածխածինջրածինազոտթթվածինծծումբ, իսկ դրանց բազմազանությունը որոշվում է մի կողմից միացությունների որակական և քանակական բաղադրությամբ, մյուս կողմից՝ ատոմների միացման կարգով և բնույթով։ Ատոմների միջև կապն իրագործվում է դրանց էլեկտրոնների փոխազդեցությամբ, հետևաբար քիմիական կապի տեսությունը պետք է լինի էլեկտրոնային տեսություն։ Քիմիական կապի տեսությունը քիմիայի կարևորագույն ուսմունքներից է, առանց որի հնարավոր չէ հասկանալ մոլեկուլների տարբեր կառուցվածքների և փոխազդունակության պատճառները։

Ատոմների միջև առաջացող փոխձգողության առանձնահատկություններից կախված՝ զանազանում են քիմիական կապի հետևյալ հիմնական տեսակները՝  ԻՈՆԱԿԱՆ ԿՈՎԱԼԵՆՏ     ՋՐԱԾՆԱՅԻՆ ՄԵՏԱՂԱՅԻՆ   ՎԱՆԴԵՐ  ՎԱԼՍՅԱՆ ԿԱՊԵՐ.Без названия (1)

Իոնային կապ կարող է լինել ոչ միայն երկտարր միացություններում, այլ նաև բազմատարր միացություններում, բարդ՝ բազմատարր իոնների միջև:

Գործնական Աշխատանք

22429209_1741096179529662_1882513738_o.jpg                                                                                                                                                                                                                                                          Տարբեր  քիմիական   կապերով   մոլեկուլների   մոդուլների  հավաքում.                                    Առաջադրանք      1                                                                                                                             Ոչ  բևեռային   կովելանտային    կապով    մոլեկուլների   մոդելների   հավաքում                         H2                                                                                                                                                                Cl 2.                                                                                                                                                        O2                                                                                                                                                           N2                                                                                                                                                              Առաջադրանք   2                                                                                                                                     Կովալենտ  բևեռային   կապով  մոլեկուլների       հավաքում                                                             H2 O                                                                                                                                                         HCL                                                                                                                                                            CH4                                                                                                                                                          Առաջադրանք    3                                                                                                                                        Իոնական  կապով              NaCl  մոդելի   հավաքում                                                                          Առաջադրանք   4                                                                                                                                 Մետաղական   կապ