Դաս 28. (20.04- 24.04) §42. Կոնվեկցիա. §43.Ճառագայթային ջերմափոխանակում . Առաջադրվող հարցեր՝

Ինչու է օդը վատ ջերմահաղորդիչ

Քանի որ օդը գազային նյութ է, այսինքն օդի մոլեկուլները իրարից ավելի հեռու են, դրանից հետևում է, որ այնտեղ ջերմահաղորդականությունը տեղի է ունենում ավելի դանդաղ: