Գինու դպրոցում

Այսօր տեխնոլոգիայի ժամին գինու դպրոցում մամլիչի միջոցով գինին առանձնացրեցինք նստվացքից ` փլուշից .Սա նստվացքից անջատման առաջին փուլն է . Այս գործնթացի միջոցով գինին դառնում է ավելի պարզ և համեղ