Նյուտոնի Առաջին օրենքը

Նյուտոնի Առաջին օրենքը Մարմինը պահպանում է իր դադարի կամ ուղղագիծ հավասարաչափ շարժման վիճակը եթե նրա վրա այլ մարմիններ չեն ազդում կամ դրանց ազդեցությունները հավասարակշռված են. Նյուտոնի երկրորդ օրենքը Մարմնի արագացումն ուղիղ համեմատական է մարմնի վրա ազդող ուժին և հակադարձ համեմատական մարնի զանգվածին.

Հավասարաչափ Շարժում Շրջանագծով

1.Ինչ է պտտման պարբերությունը. Պտտման պարբերություն է կոչվում այն ժամանակամիջոցը որի ընթացքում շրջանագծով հավասարաչափ շաժվող մարմինը կատարում է մեկ լրիվ պտույտ. 2.Ինչ է պտտման հաճախությունը և որն է նրա միավորը Պտտման հաճախություն են անվանում այն ֆիզիկական մեծությունը որը հավասար է միավոր ժամանակամիջոցում մարմնի կատարած պտտույտների թվին.

ֆիզիկա

1.Ձևակերպել Գալիլեյի օրենքը:                                                                                                            Գալիլեյան   եզրակացրեց   որ  բոլոր  մարմինները   երկրի     ձգողության    ազդեցությամբ  ընկնում  են     նույն  արագությամբ.Այս   եզրակացությունը     մեխանիկայի     կարևորագույն     օրենքներից  է    և  կոչվում   է   Գալիլեյայի   օրենք.                                       

2.Որ երևույթն են անվանում ազատ անկում:                                                                                     Մարմիների   անկումները    վակուումում     միայն     երկրի   ձգողության    ազդեցությամբ   կոչվում   է  ազատ  անկում.                                                                                     

 

փորձեր սայլակներով

Փորձ 1

Սայլակը գտնվում է դադարի վիճակում սեղանի նկատմամբ: Այճմ ճկում ենք թիթեղը և կապում ենք թելով: Թելը այրելուց հետո թիթեղը ուղղվեց և ետ եկավ իր սկզբնական վիճակին, բայց սայլակըմնաց դադարի վիճակում սեղանի նկատմամբ:

Եզրակացություն

Միայնակ մարմինները ինքնուրույն չէն կարող շարժվել:

 

փորձ 2

Նույն սայլակի առանձգական թիթեղը ճկում ենք կապում ենք թելով: Սայլակը դրեցինք պատի մոտ այրեցինք թելը, թիթեղը ուղղվելով հարվածեց պատին և սայլակը հետ շարժվեց:

 

Եզրակացություն:

Սայլակը ազդեց պատի վրա, իսկ պատը սայլակի վրա և սայլակը շարժվեց:

Այս փորձից ես հասկացա, որ մարմինները իրար վրա փոխադարձ ձևով ազդում են՝ սայլակը թիթեղով պատի վրա, պատը սայլակի վրա:

 

Փորձ 3

նորից նույն սայլակի թիթեղը ճկում ենք և կապում ենք: Նրա դիմաց դնում ենք նույնատիպ սայլակ  և այրում ենք նորից թելը: Թելը այրվում է և թիթեղը վերադառնալով իր դիրքին հարվածեց երկրորդ սայլակին և տեսա, որ երկու սայլակները նույն չափով իրարից հեռացան հակառակ ուղղություններով:

եզրակածություն:

Մի մարմնի ազդեցությունը նույններ միայն ուղղությններն էին տարբեր:

 

Եզրակացություն.

Այս 3 փորձերից ես հասկացա միայնակ մարմինը երբեք ինքը իրեն չի շարժվում, եթե կա երկրորդ մարմինը ապա կա փոխազդեցություն: Մարմինները միշտ փոխազդում են իրար վրա, բայց որքան մարմինը ծանր է այնքան նա իրեն իներտ է պահում